Trends 2014: transparantie, duurzaamheid en gezondheid

VMT Trends 2014Recente voedseluitbraken en fraudegevallen hebben de foodsector op scherp gezet. Dat komt naar voren in de serie eindejaarsgesprekken die VMT ook dit jaar hield met tien bedrijven en organisaties uit de sector. Meer transparantie in de keten is daarom noodzakelijk.
Naast transparantie zijn duurzaamheid en gezondheid belangrijke trends die de geïnterviewde professionals signaleren. De beperkte beschikbaarheid van technici, procestechnologen en kwaliteitsmanagers blijkt een belangrijk vraagstuk voor de sector.

Hoe de verschillende bedrijven en organisaties op deze trends en ontwikkelingen inspelen, komt naar voren in tien interviews in de bijlage Trends 2014 van VMT nr. 26 (13 december 2013).
Zo wordt duidelijk dat toeleveranciers meegaan in het duurzaamheidstreven van voedselproducenten. Bijvoorbeeld door nieuwe fabrieken of productielijnen duurzaam te ontwerpen en door met intelligente sensoren grondstof- en productverliezen te minimaliseren.
De keten speelt in verduurzaming een rol als het gaat om een efficiëntere aanpak. Het kost foodbedrijven steeds meer moeite om bijvoorbeeld elk jaar het energieverbruik met een bepaald percentage te verminderen. Elders in de keten kijken, is een oplossing.

Kwaliteitsmanagement evolueert
In het kwaliteitsmanagement is verdere automatisering en het genereren van realtime data een must. Daarvoor bestaan zowel internetapplicaties als standalone software, die steeds verder evolueren. Ook groeit de aandacht voor het beveiligen van productielocaties tegen terroristische aanvallen en opzettelijke besmettingen (food defense) en voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten.
Verder steekt de voedingsmiddelenketen momenteel veel energie in grondstofverificatie. Het ketengarantiesysteem RiskPlaza is daarbij zeer waardevol en het aantal deelnemers groeit.

Gezondheid en claims blijven belangrijk
Gezonde voeding blijkt onveranderd een belangrijk thema. Ondanks het strenge EFSA-beleid voor gezondheidsclaims staan functionele ingrediënten met bepaalde gezondheidseffecten volop in de belangstelling. Die effecten moeten uitgebreid en nauwkeurig worden onderzocht en gedocumenteerd.

Allergeenvrij in beweging
Daarnaast is de markt voor allergeenvrije voedingsmiddelen in beweging. Consumenten met voedselallergie en -intolerantie krijgen meer te kiezen met de oplevering van de nieuwe fabriek van Dutch Spices in Nijkerk in het eerste kwartaal van 2014. In die fabriek zullen sauzen, marinades, dressings en viskeuze pasta’s die vrij zijn van 24 belangrijke allergenen, worden geproduceerd.
Bovendien kunnen bedrijven in de voedingsmiddelenketen vanaf 2014 worden getoetst op hun allergenenmanagementsysteem volgens het drempelwaardesysteem VITAL 2.0. Het certificatieschema hiervoor heet Simply OK.

Schaarste aan specialisten
Dat de krapte aan technische specialisten, procestechnologen en kwaliteitsmanagers niet zo maar is opgelost, wordt eveneens duidelijk uit de interviews. Het zelf opleiden van technici door bedrijven, verdere automatisering en promotie van de industrie bij studenten zijn oplossingsrichtingen.
Inmiddels is er wel weer een groeiend aantal studenten dat kiest voor een studie levensmiddelentechnologie. Ook in het buitenland wordt geworven en dankzij sociale media is het makkelijker geworden om hoog opgeleide specialisten te bereiken. Vanuit de krapte aan levensmiddelentechnologen met een masterstudie is al eerder het project Kennis Werkt! ontstaan, waarin Food Valley, Wageningen Universiteit en Nutri-akt samenwerken en dat zich via een combinatie van beurs en traineeship richt op buitenlandse studenten.

De bedrijven en organisaties die meewerkten aan Trends 2014 van VMT zijn: CareNet Foodsolutions, DNV Business Assurance, Dutch Spices, Endress+Hauser, KTBA, Nutri-akt, QAssurance, Royal HaskoningDHV, Tebodin en TNO Triskelion.

Anja Janssen van Food for text maakte voor VMT negen van de tien interviews in de trendsbijlage.

De bijlage is hier te bekijken.