Succesvolle valorisatie van reststromen vraagt omschakeling in denken en werken

broccolivezelpoederHet verwaarden van reststromen uit de voedingsmiddelensector heeft de aandacht van overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Verduurzaming en het tegengaan van voedselverspilling staan hoog op de agenda. Onderzoeksprojecten, mooie rapporten en ambitieuze doelstellingen te over, maar wat gebeurt er echt en wat zijn de bottlenecks? Ik maakte een rondgang langs een aantal onderzoeksinstellingen en bedrijven die met valorisatie bezig zijn en schreef een artikel hierover voor VMT nr. 3.

Valorisatieprojecten worden soms (deels) over gedaan, zo blijkt. Ook is de marktvraag vaak maar een klein onderdeel aan het eind van het project, terwijl daarmee de case staat of valt. Meestal zijn de reststroom en de technologie leidend. Succesvolle valorisatie van reststromen vraagt een omschakeling van denken en werken. Van het zien van reststromen als een probleem, naar het waarderen van reststromen als een product.

Lees het complete artikel in VMT nr. 3 van 14 maart 2014.