Naar een betere valorisatie van reststromen

Reststromen van wortel worden verwerkt tot wortelsapWe leven in het jaar tegen de voedselverspilling, uitgeroepen door de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Het regent projecten en initiatieven om verspilling tegen te gaan. Zo ook voor het verwaarden van reststromen uit de voedingsmiddelenketen. Bepaalde grootschalige industrieën zijn daarin al heel ver, zoals de grote zuivelproducenten en vleesverwerkers. In andere segmenten valt nog veel te halen, met name in de groente- en fruitketen. Maar ook hier staat valorisatie op de agenda en bestaan vergevorderde plannen voor grootschalige verwerking van reststromen. Wat er gebeurt op dat terrein lees je in een speciaal themanummer van VMT over procesefficiency en valorisatie, dat 14 maart 2014 uitkomt.