Hoe staat het met de microbiologische kennis in de foodindustrie?

microbiologisch onderzoekBlijven leren als microbioloog

De microbioloog vervult in de foodsector een belangrijke rol voor het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van producten. Hoe blijft ‘de’ hoger opgeleide microbioloog bij op het vakgebied?

De uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s en deskundigen in het eigen netwerk blijkt een belangrijke bron van informatie voor drie microbiologen werkzaam bij grote voedingsmiddelenproducenten. Dat komt naar voren in een zojuist verschenen artikel in het vakblad VMT. Ook wetenschappelijke literatuur, symposia en commissies zijn belangrijke informatiebronnen.

Kennisniveau en arbeidsmarkt

Hoe staat het met het kennisniveau van microbiologen en zijn er voldoende gekwalificeerde microbiologisch specialisten? Het kennisniveau is voldoende, maar er is een zekere krapte aan ervaren specialisten, blijkt uit gesprekken met deskundigen.
Ook opvallend: met het uitbesteden van microbiologisch analysewerk is er kennis verloren gegaan bij voedingsmiddelenproducenten. “Vroeger hadden veel productiebedrijven een eigen microbiologisch lab, nu zijn er vaak nog één of twee specialisten microbiologie die de normen neerzetten en de oorzaak moeten achterhalen bij een incident. Daar is kennis verloren gegaan”, vertelt Consultant Annoek Kogelman van DUPP-Food Recruitment in VMT. “Maar ik heb intussen ook meegemaakt dat bedrijven weer microbiologen aannamen, omdat de kennis aan het wegzakken was en het duurder bleek consultants in te huren.”

Leest het hele artikel in VMT nr. 8-2014