Bye-bye biefstuk

Natuurlijk ga je op de fiets naar je werk als je een beetje op het milieu wilt letten. Maar wat is het effect als je ook je biefstuk laat staan? We zochten het uit voor magazine Fiets. bye-bye biefstuk

Vooral mannen kunnen maar moeilijk afscheid nemen van hun dagelijkse lapje vlees, blijkt uit recent onderzoek. Terwijl minder vlees en meer plantaardig eten beter is voor milieu en gezondheid. Nu zul je als fietsende man wellicht denken dat je al genoeg doet aan milieubesparing door de fiets in plaats van de auto te nemen. Maar kun je door minder of helemaal geen vlees te eten niet veel méér doen aan het verminderen van de CO2-uitstoot? En hoeveel auto’s kun je dan ‘van de weg halen’?

We legden onze vragen voor aan kennisspecialist duurzaam eten Corné van Dooren van het Voedingscentrum. Hij is voor ons gaan rekenen aan vijf voedingspatronen: 1) het huidige gemiddelde consumptiepatroon, 2) eten volgens de Schijf van Vijf, 3) flexitarisch eten, 4) een vegetarisch dieet en 5) een veganistisch eetpatroon.
Volgens het huidige consumptiepatroon eten mannen in de leeftijdscategorie van 31 tot 50 jaar maar liefst 917 gram vlees per week. Die vleesconsumptie is goed voor een CO2-uitsloot van 2,25 kg per dag. Vrouwen eten een stuk minder vlees, maar met 616 gram per week toch nog altijd meer dan het aanbevolen maximum van 500 gram uit de Schijf van Vijf.

Volgens de berekeningen van Van Dooren kunnen mannen alleen al door volgens de Schijf van Vijf te gaan eten hun dagelijkse bijdrage aan de CO2-uitstoot met 0,83 kg verminderen. Dit scheelt al 0,3 auto oftewel 2330 autokilometers per jaar. En bij de overgang naar een flexitarisch, vegetarisch of veganistisch eetpatroon zijn de besparingen die je als man kunt maken nog veel groter: van 0,4 via 0,7 tot wel 1 auto per jaar. Van de totale CO2-uitstoot van onze voedselproductie neemt de veehouderij namelijk het leeuwendeel voor zijn rekening. Vooral rundvlees van vleeskoeien levert een hoge uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen door de productie van zuivel en eieren is minder hoog dan die van vlees.

duurzaamheid van verschillende voedingspatronen

Lees het complete artikel in Fiets nr. 5-2017. Tekst: Yneke Kootstra en Anja Janssen.